Nabór - Numer 2023

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do nowego numeru czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” (2023).

Tematem przewodnim kolejnego numeru Edukacji Etycznej są wszelkie tematy, problemy i zagadnienia związane z refleksją etyczną, zarówno w ich teoretycznym, jak i w praktycznym kontekście.

Wytyczne publikacyjne: 

Artykuły o objętości nie przekraczającej 40 000 znaków prosimy nadsyłać od 01.05.2023 do 30.09.2023 roku.

Prosimy o zapoznanie się wcześniej z informacjami w zakładce Dla Autorów i przygotowanie tekstu zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi. Teksty, przygotowane wedle naszych zaleceń dla autorów, prosimy przesyłać na adres redakcji (edukacjaetyczna@up.krakow.pl).

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą podwójnie anonimowej recenzji.

Akceptujemy wyłącznie teksty napisane w języku polskim lub angielskim.

Za publikację artykułu w czasopiśmie Edukacja Etyczna otrzymuje się 40 punktów, czasopismo jest na liście ERIH PLUS.