Youth in Central and Eastern Europe

e-ISSN 2720-4049      

 

Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikujemy teksty, które przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Teksty mogą mieć charakter teoretyczny lub/i empiryczny. Liczymy na zainteresowanie publikowaniem w czasopiśmie zarówno młodych badaczy, jak też tych bardziej doświadczonych. Łamy czasopisma otwieramy dla wszystkich, którzy mają coś ciekawego i oryginalnego do powiedzenia na temat młodzieży i problemów, jakie są z nią związane.
Wiemy, że młodzież z tej części regionu ma swoje problemy, które mogą być specyficzne. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw, a w konsekwencji wystąpienie gwałtownych i głębokich procesów transformacyjnych wywołało szerokie reperkusje społeczne. Pojawiła się modernizacja i globalizacja, w orbicie których znajdują się także kraje byłego bloku wschodniego. Młodzież staje się głównym przedmiotem wspomnianych procesów i dzięki dokładnej obserwacji tej kategorii możemy obserwować, co się dzieje ze społeczeństwem. Naszym zamiarem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy tym wszystkim, którzy są zainteresowani młodzieżą, a szczególnie wiedzą na jej temat, jej różnych problemów i zachowań na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w budowę wiedzy na temat młodej generacji i poszerzania granic znanego. Zapraszamy więc wszystkich Państwa do lektury i współpracy.

Ogłoszenia

Call for Papers

2023-03-01

W dniu 27.09.2022 r. zmarła w Drohobyczu znany socjolog, profesor Svitlana Shchudlo, która była współzałożycielem czasopisma „Youth in Central and Eastern Europe”  i jego pierwszym redaktorem naczelnym. Była ona też organizatorem konferencji na Uniwersyteсie Pedagogicznym im I. Franko w Drohobyczu na temat młodzieży i polityki młodzieżowej, wydawcą czasopisma Polityka Młodzieżowa. Z profesor Shchudlo pracowało się nam bardzo dobrze, realizowaliśmy wiele projektów badawczych, wydawaliśmy wspólne artykuły. Była ona stałym gościem PWSW w Przemyślu.

Wraz z profesor Ludmiłą Sokuriańską z Narodowego Uniwersytetu im. V. N. Karazina w Charkowie chcieliśmy oddać hołd zmarłej Svitlanie Shchudlo przygotowując specjalny numer na temat młodzieży i polityki młodzieżowej. Liczymy na teksty Autorów, którzy znali profesor Shchudlo oraz tych, którzyi chcą się wypowiedzieć na temat różnych aspektów polityki młodzieżowej. Teksty są przyjmowane do 30.06.2023 r. Artykuły należy nadsyłać za pomocą platformy czasopisma w języku polskim lub angielskim.

Redaktor prowadzący:

dr hab. Piotr Długosz prof. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

email: piotr.dlugosz@up.krakow.pl

prof. dr hab. Ludmiła Sokuriańska, Narodowy Uniwersytet  im. V. N. Karazina w Charkowie

email: sokuryanska@karazin.ua

Przeczytaj więcej na temat Call for Papers

Aktualny numer

Tom 10 Nr 15 (2023): Youth in Central and Eastern Europe
Wyświetl wszystkie wydania