Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zastępcy redaktora naczelnego

Kszysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Larysa Kolisnyk (Narodowy Uniwersytet Techniczny ,,Politechnika Dnieprowska")

Sekretarz

Łukasz Cywiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Readoktorzy tematyczni:

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki)
Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Marcjanna Nóżka(Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński)
Vít Šťastný (Uniwersytet Karola w Pradze)
Liudmyla Kryvachuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Olena Shyyan (Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej)
Piotr Mikiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)