Tom 12 Nr 1 (2020): Nauka i religia w (po)nowoczesności: kierunki dialogu

Idea konfliktu nauki i religii należy do kluczowych narracji nowoczesności.
Jest też elementem jednej z jej ważniejszych autonarracji: opowieści o sobie samej,
według której doszło na Zachodzie do radykalnego zwrotu cywilizacyjnego, kiedy
uwolniona racjonalność doprowadziła do gwałtownego przyspieszenia naukowego
i technologicznego, zerwania ze światem kultury tradycyjnej wraz z jego przesądami
i wierzeniami oraz wkroczenia w świat nowy, nowoczesny. (...)

Religia zmienia się i będzie się zmieniać w trakcie nieuniknionego dialogu z nauką.
Czy zmieni się nauka? Można z pewnością stwierdzić, że obie będą musiały odnaleźć
nowy język, by mówić o wszechświecie zamieszkiwanym przez istoty ludzkie
– język być może już ponowoczesny.

Maria Rogińska

Opublikowane: 2021-07-04