„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

ISSN: 2353-4583

e-ISSN: 2449-7401

 

Profil czasopisma:

Czasopismo publikuje numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.

Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).

W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim i językach kongresowych, publikuje teksty autorów reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe oraz współpracuje z recenzentami zagranicznymi.

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Czasopismo jest ujęte w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Punktacja – 40 punktów

Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019 - 2020).

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

Obecność w bazach czasopism naukowych: ERIH PLUS, DOAJ,CEJSHCEEOL, Biblioteka Nauki, Google ScholarBazHum.

Statystyki pobrań

2021-08-20

Informujemy, że od sierpnia 2021 widoczne są statystyki pobrań artykułów publikowanych w czasopiśmie.

Autoryzacja artykułu przez ORCID

2021-02-26

Szanowni Autorzy!

System OJS umożliwia stałą autoryzację prac opublikowanych w naszym czasopiśmie za pomocą konta ORCID autora.

 

Tom 8 (2020): Dendrografie i dendrologie literackie

Dendrografie i dendrologie literackie 

Redakcja naukowa tomu: Magdalena Roszczynialska

 

Opublikowane: 2020-12-23

Drzewa w „Listach moralnych" Seneki Filozofa

Dominika Budzanowska-Weglenda

245-261

Wyświetl wszystkie wydania