Credo

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”

to czasopismo tych wszystkich, dla których politologia jest fascynującą nauką,

którym teorie, modele, pojęcia  jej właściwe determinują zainteresowania i warsztat badawczy,

dla których polityka realizowana gdziekolwiek i kiedykolwiek jest źródłem inspiracji

których badania zmierzają do opisu i wyjaśnienia historycznych, politycznych, społecznych i ekonomicznych osobliwości najlepszego ze światów.

Aktualny numer

Tom 23 Nr 301 (2019): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica XXIII
Opublikowane: 2020-10-21

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery