Credo

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”

to czasopismo tych wszystkich, dla których politologia jest fascynującą nauką, teorie, modele, pojęcia jej właściwe determinują zainteresowania i warsztat badawczy, polityka realizowana gdziekolwiek i kiedykolwiek jest źródłem inspiracji a badania zaś zmierzają ku opisowi i wyjaśnieniu historycznych, politycznych, społecznych i ekonomicznych osobliwości najlepszego ze światów.

Aktualny numer

Tom 21 Nr 282 (2018): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica XXI
Opublikowane: 2020-01-23
Wyświetl wszystkie numery