Mikucka-Wójtowicz, Dominika, Uniwersytet Warszawski, Polska