Stolarek, Kamil, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska