Adamska-Płocic, Karolina, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska