Matuszek, Krzysztof, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska