Kostecki, Maciej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska