Tyrała, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska