Kobierecki, Michał Marcin, Uniwersytet Łódzki, Polska