Śliwa, Michał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska