Strzelecki, Michał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska