Kohtamäki, Natalia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska