Malendowicz, Paweł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska