Kłaczyński, Robert, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska