Kozioł, Ryszard, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska