„Nic o nas bez nas”
PDF

Jak cytować

PamułaN., SzarotaM., & UsiekniewiczM. (2018). „Nic o nas bez nas”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(1), 4-12. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/4624

Abstrakt

10.24917/20837275.10.1.1

Wstęp do numeru o niepełnosprawności.

Audycja radiowa dotycząca bieżącego wydania "Studia de Cultura" dotycząca niepełnosprawności https://audycje.tokfm.pl/podcast/Emancypacja-osob-z-niepelnosprawnosciami/70082

PDF

Bibliografia

Daas V., Addlakha R. 2001. „Disability and Domestic Citizenship: Voice, Gender, and the Making of the Subject”. Public Culture nr 13(3). 511–531.
Zobacz w Google Scholar

Garland-Thomson R. 2012. „Review of Leslie Swartz’s Able-Bodied: Scenes from a Curious Life DSQ”. Disability Studies Quarterly nr 32(4). http://dsq-sds.org/article/view/3365/3187 (dostęp: 20.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gilroy J. 2013. „Conceptual Framework for Policy and Research Development with Indigenous People with Disabilities”. Australian Aboriginal Studies nr 2. 42–58.
Zobacz w Google Scholar

Godlewska-Byliniak E., Lipko-Konieczna J. (red.). 2017. Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hradilek L. 2018. „Obrazem: Lidé na vozíku stanovali v pražském parku. Nemohou sehnat byt. Aktualne.cz.”. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-na-voziku-stanovali-v-prazskem-parku-nemohou-sehnat-byt/r~6a6c60784eb811e89efbac1f6b220ee8/r~25c9de8a4eb511e880d30cc47ab5f122/ (dostęp: 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk A. 2018. „Niefajnie jest być kobietą w Polsce – myślimy coraz częściej. Co mają powiedzieć kobiety z niepełnosprawnościami?”. Wysokie Obcasy. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,23219937,niefajnie-jest-byc-kobieta-w-polsce-myslimy-coraz-czesciej.html (dostęp: 12.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Krasimirov A. 2018. „Thousands protest disability welfare reform in Bulgaria”. https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-pensions-protests/thousands-protest-disability-welfare-reform-in-bulgaria-idUSKBN1HI1M5 (dostęp: 12.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kubicki P. 2016. „Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej – studia przypadków”. Studia z Polityki Publicznej nr 1. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

McRuer R. 2006. Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability. New York.
Zobacz w Google Scholar

Meekosh H. 2006. „What the Hell Are You? An Intercategorical Analysis of Race. Ethnicity, Gender and Disability in the Australian Body Politic”. Scandinavian Journal of Disability Research nr 6. 161–176.
Zobacz w Google Scholar

Ojrzyńska K. 2015. „Krytyczne studia nad niepełnosprawnością w polskiej humanistyce. Słów kilka o konferencji «Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media»”. Niepełnosprawność: Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania nr 4(17). 127–137.
Zobacz w Google Scholar

Rembis M., Pamuła N. 2016. „Disability Studies: A View from the Humanities”. Człowiek. Niepełnosprawność. Społeczeństwo nr 1(31), 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Robson Ch. 2016. „Ending Isolation? Leprosy, Welfare, and Indigenous Australians 1950–1986”. Aboriginal History nr 40. 65–88.
Zobacz w Google Scholar

Rzeźnicka-Krupa J. 2012. „Niepełnosprawność w perspektywie społeczno-kulturowej. Źródła zmian w obszarze konstruowania pola zainteresowań pedagogiki specjalnej”. Człowiek. Niepełnosprawność. Społeczeństwo nr 2(16). 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Shakespeare T. 1993. „Disabled People’s Self-Organisation: A New Social Movement?”. Disabi-lity & Society nr 8(3). 249–264.
Zobacz w Google Scholar

Sikora T., Ferens D. (red.). 2016. „Brzydkie Ciała: queer wobec choroby, niepełnosprawności i starości”. Interalia nr 11b. http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2016_11b.htm (dostęp: 12.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

UPIAS, The Disability Alliance. 1976. Fundamental Principles of Disability. London.
Zobacz w Google Scholar

Zdrodowska M. 2016. „Między aktywizmem a akademią: studia nad niepełnosprawnością”. Teksty Drugie nr 5. 384–403.
Zobacz w Google Scholar

Yergeau M. 2018. Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness. Durham.
Zobacz w Google Scholar

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.