Jeszcze o nazwie Gniezno (próba syntezy)

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

Taking a synthetic approach, the author of the paper presents the explanations of the etymology of the geographical name Gniezno, which is present in historical literature and linguistic works, and has been the object of interest since Middle Ages for chroniclers, and later for historiographers and linguists. Moreover, the author discusses the form of this toponym, explains the changes it underwent, and presents hypotheses concerning its motivation.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
WalczakB. Jeszcze o nazwie Gniezno (próba syntezy). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 258-261, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Balzer O., 1916, Stolice Polski, Lwów, s. 8−10.
Zobacz w Google Scholar

Bąk P., 1979, Pochodzenie nazwy Gniezno, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 71−78.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A., 1935, O nazwach miejscowych, Kraków, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A., 1957, Dzieje kultury polskiej, wyd. III, t. I, Warszawa, s. 63.
Zobacz w Google Scholar

Chlebowski B., 1904, Pochodzenie i znaczenie nazwy Gniezno, „Przegląd Historyczny” IV, s. 127.
Zobacz w Google Scholar

Kozierowski S., 1914, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań, s. 76.
Zobacz w Google Scholar

Malec M., 2003, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Kraków, s. 86−87. Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. K. Rymuta, t. III: G–I, Kraków 1999, s. 193.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S., 1961, Ze studiów nad polską toponomastyką: IX. Gniezno, „Język Polski” XLI, z. 5, s. 332−342.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź, s. 95−96.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., 1987, Nazwy miast Polski, wyd. II uzupełnione, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź, s. 76−77.
Zobacz w Google Scholar

Staszewski J., 1959, Słownik geograficzny, Warszawa, s. 96.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S., 1965, Nazwy naszych stolic, Wrocław−Warszawa−Kraków, s. 21−24.
Zobacz w Google Scholar

Zierhofferowie Z. i K., 1987, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań, s. 36−50.
Zobacz w Google Scholar