Michalik, Mirosław, Stanisław Milewski, Kaczorowska-BrayKatarzyna, Anna Solak, i Małgorzata Krajewska. 2019. „Szybkość Tworzenia Wypowiedzi słownych W Perspektywie Gerontolingwistycznej – Na przykładzie Starzenia Się Fizjologicznego I Dementywnego”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 14 (grudzień), 128-41. https://doi.org/10.24917/20831765.14.12.