Redaktorzy tematyczni tomu 14: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk

Opublikowane: 2019-12-23

Koldras Lacki na Turbaczu

Leszek Bednarczuk

20-23

Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego

Mirosław Michalik,Stanisław Milewski,Katarzyna Kaczorowska-Bray,Anna Solak,Małgorzata Krajewska

128-141