Maria Biolik (Olsztyn)
Dorota Brzozowska (Opole)
Stanisław Cygan (Kielce)
Grażyna Filip (Rzeszów)
Halszka Górny (Kraków)
Aleksandra Janowska (Katowice)
Violetta Jaros (Częstochowa)
Maria Jodłowiec (Kraków)
Danuta Kępa-Figura (Lublin)
Małgorzata Kita (Katowice)
Renata Kucharzyk (Kraków)
Janina Labocha (Kraków)
Maria Malec (Kraków)
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
Jolanta Migdał (Poznań)
Marta Pančiková (Ostrawa, Czechy)
Joanna Pawelczyk (Poznań)
Agieszka Piela (Katowice)
Anna Piotrowicz (Poznań)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice)
Wiesław Ratajczak (Poznań)
Jarosław Redkwa (Czerniowce, Ukraina)
Dorota Samborska-Kukuć (Łódź)
Katarzyna Sicińska (Łódź)
Bożena Sieradzka-Baziur (Kraków)
Kazimierz Sikora (Kraków)
Sławomir Śniatkowski (Warszawa)
Bożena Taras (Rzeszów)
Anna Tyrpa (Kraków)
Urszula Wójcik (Częstochowa)
Włodzimierz Wysoczański (Wrocław)